Svårighetsgrad – LättMuskelgrupper – Rumpa, benStation – Stock med ögla


Instruktion

Fäst ena änden av bandet i stolpen och den andra änden runt din vrist. Håll balansen. Stå med kroppen vänd mot bandets fästpunkt. För nu benet, som hålls rakt och fäst i bandet förbi och bakom kroppen.

Syfte

Styrka för rumpan (M. gluteus maximus) och för baksida lår (M. semimembranosus, M. semitendinosus och M. biceps femoris).

Videoinstruktion