Svårighetsgrad – LättMuskelgrupper – BenStation – Stock med ögla


Instruktion

Fäst ena änden av bandet i stolpen och den andra änden runt din ena vrist. Håll balansen och ta tag i stolpen vid behov. Stå med kroppen med det benet närmast bandets fästpunkt. Stå på ett ben och för benet inåt och förbi det andra benet och tillbaka.

Syfte

Styrka för adduktorerna (M. adductor magnus + longus + brevis) samt M. pectineus och M. gracilis.

Videoinstruktion