Svårighetsgrad – LättMuskelgrupper – BenStation – Stock med ögla


Instruktion

Fäst ena änden av bandet i stolpen och den andra änden runt din ena vrist. Håll balansen. Stå med kroppen med det benet ifrån bandets fästpunkt. För nu benet utåt och förbi det andra.

Syfte

Styrka för benens abduktorer (M. tensor fasciae latae och M. gluteus medius).

Videoinstruktion