Svårighetsgrad – LättMuskelgrupper – BenStation – Stubbar


Instruktion

Stå med ryggen vänd åt stubben, lägg upp ena foten på stubben så att den ligger bekvämt. Sätt fram det andra benet för att skapa lite distans mellan foten på stubben och foten framför kroppen. Håll ryggen så upprätt du kan och sjunk ned med knät mot marken med en rak hållning. När du känner att du når ditt bottenläge, tryck upp kroppen medan du spänner bålen.

Syfte

Styrka för rumpan (M. gluteus maximus), framsida lår (M. quadriceps femoris) och insida lår (M. pectineus, M. gracilis, M. adductor magnus, M. adductor brevis och M. adductor longus). Ju längre fram med benet du ställer dig, desto mer belastas rumpan, insida lår (adduktorerna) och även det passiva benets höftböjare (M. iliopsoas).