Axlar

Utåtrotation med gummiband

Svårighetsgrad – Lätt

Tricepspress med gummiband

Svårighetsgrad – Lätt

Lyft åt sidan med gummiband

Svårighetsgrad – Lätt