Ben baksida

Höftlyft med två ben

Svårighetsgrad – Lätt

Höftlyft på ett ben

Svårighetsgrad – Medel

Nordic Hamstring (”Finnen”)

Svårighetsgrad – Svår