Stock med ögla

Benpendling bakåt

Svårighetsgrad – Lätt

Benpendling inåt

Svårighetsgrad – Lätt

Benpendling utåt

Svårighetsgrad – Lätt

Inåtrotation med gummiband

Svårighetsgrad – Lätt

Utåtrotation med gummiband

Svårighetsgrad – Lätt

Tricepspress med gummiband

Svårighetsgrad – Lätt

Rodd med gummiband

Svårighetsgrad – Lätt

Lyft åt sidan med gummiband

Svårighetsgrad – Lätt