Svårighetsgrad – MedelMuskelgrupper – AxlarStation – Joystick


Instruktion

Stå med lätt böjda ben och stången framför kroppen i ena handen med utsträck arm. Håll emot och bromsa stången i en rörelse i riktning mot andra armen. Försök hålla den arbetande armen helt rak under hela rörelsen. Ta hjälp av båda armarna för att lyfta tillbaka stången till startläget.