Svårighetsgrad – LättMuskelgrupper – BenStation – Stubbar


Instruktion

Stå med ena foten på stubben och den andra fritt hängande i luften. Gå ned ca 10-15 cm med fokus på att knäskål går i direkt linje med foten.

Videoinstruktion