Svårighetsgrad – LättMuskelgrupper – AxlarStation – Stock med ögla


Instruktion

Fäst bandet i en av de nedre öglorna som finns på stocken. Ställ dig med sidan av kroppen mot bandets fästpunkt. Fatta bandet med din yttre arm och dra bandet genom att kontrollerat lyfta armen uppåt sidan, ej mer än 90 graders vinkel. Bromsa tillbaka. Repetera.

Syfte

Styrka för deltamuskeln (M. deltoideus, mellersta del).

Videoinstruktion