Svårighetsgrad – MedelMuskelgrupper – MageStation – Joystick


Instruktion

– Fatta tag i stången med båda händerna och lyft upp stången så att den hamnar i brösthöjd.

– Böj nu på ena benet samtidigt som du roterar överkroppen åt samma håll med motsatt kroppssidas arm sträckt.

– Vänd rörelsen genom att trycka ifrån med benet, sätet och ryggen samt rotera tillbaka överkroppen.

– Upprepa sedan samma rörelsemönster kontrollerat från sida till sida.

– Tänk på att ena benet, sätet, ryggen och bålen är de drivande musklerna – armarna fungerar bara som en förlängning av bålen.