Svårighetsgrad – LättMuskelgrupper – MageStation – Sit-up bänk


Instruktion

Ligg lite på sidan med kroppen, jobba upp med kroppen uppåt och framåt för att aktivera den sneda magmuskulaturen.

Syfte

Styrka för den raka- och den yttre sneda magmuskeln (M. rectus abdominis och M. obliiqus externus abdominis) och för höftböjarna (M. iliopsoas och M. tensor fasciae latae).