Svårighetsgrad – LättMuskelgrupper – Rygg/armarStation – Barbell L och S


Instruktion

Stå framåtlutad med ryggen i diagonalläge och med lätt böjda ben och neutral rygg. Dra stången upp till magen genom att dra ihop skuldrorna mot varandra. Tänk på att verkligen aktivera de övre ryggmusklerna och endast använda armarna som hjälpmuskler.

Syfte

Styrka för den breda ryggmuskeln (M. latissimus dorsi), kappmuskeln (M. trapezius övre del), deltamuskeln (M. deltoideus, bakre del), M. infraspinatus, M. rhomboideus, M. teres major, M. teres minor, överarmsböjarna (M. biceps brachii och M. brachialis).

Videoinstruktion