Svårighetsgrad – LättMuskelgrupper – Rygg/armarStation – Chinsställning


Instruktion

Ta tag och häng dig i chinsräcket utan att ha markkontakt med fötter, häng i ca 10-30 sekunder och upprepa några gånger.

Syfte

Styrka för den övre ryggmuskulaturen (M. latissimus dorsi, M. teres major, M. infraspinatus och M. trapezius), baksida axlar (M. deltoideus), överarmsböjarna (M. biceps brachii, M. brachialis och M. brachioradialis).

Instruktion

Ta tag och häng dig i chinsräcket utan att ha markkontakt med fötter, häng i ca 10-30 sekunder och upprepa några gånger.