Svårighetsgrad – LättMuskelgrupper – ArmarStation – Stock med ögla


Instruktion

Fäst bandet i en av ögla högt upp på stocken. Ta tag i gummibandet med båda händerna. Lås överarmarna vid sidan av kroppen och pressa ner underarmarna utan att röra på överarmarna. Bromsa tillbaka och upprepa.

Syfte

Styrka för överarmssträckaren (M. triceps brachii).

Videoinstruktion