Svårighetsgrad – LättMuskelgrupper – AxlarStation – Stock med ögla


Stå med armbågen tätt intill kroppen, ”lås” fast armbågen och jobba i en utåtrotation med underarmen utan att armbågen ändrar position. Fäst bandet i i en ögla i närheten av din armbåge när du står avslappnad med armarna längs sidan.

Syfte

Styrka för armens utåtrotatorer; M. supraspinatus, M. infraspinatus och M. teres minor.

Instruktion

Videoinstruktion