Axlar

Kipping pull-up

Svårighetsgrad – Medel

Dips

Svårighetsgrad – Medel

Battling ropes

Svårighetsgrad – Lätt

Joystick baksida axel

Svårighetsgrad – Medel

Enhandspress i joystick

Svårighetsgrad – Lätt

Ryck (snatch)

Svårighetsgrad – Svår

Frivändning (clean)

Svårighetsgrad – Svår

Push-press

Svårighetsgrad – Medel

Axelpress med skivstång

Svårighetsgrad – Medel

Inåtrotation med gummiband

Svårighetsgrad – Lätt